ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
  • 29.09.2021

Львів, 29 вересня 2021 року "Контракти - Аудит" аудиторська фірма, ТОВ

Керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУСТФАРМ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності

«Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУСТФАРМ» (надалі Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
…Виконуючи аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.»

звантажити файл Контракт-Аудит_2021.pdf (1.43 МБ)